Оперативен лизинг

iRent предлага за своите клиенти оперативен лизинг, както за юридически така и за физически лица, който ще позволи обновяване на автомобилния Ви парк срещу по-малко и точно разчетени разходи. Оперативният лизинг ще ограничи Вашите разходи за поддръжка. Ще бъдете освободени и от грижите свързани с управлението на автомобилите като: регистрация на коли, завеждане на щети, осигуряване на застраховки, регулярно сервизиране, съхранение на гуми и др. Няма да се налага да поддържате цял отдел, който се занимава с автомобилния Ви парк.Оперативният лизинг Ви предлага възможност да ползвате автомобил съобразен изцяло с Вашите желания и срокове, без после да се ангажирате с реализацията му след изтичане на договора.

 

ПРЕДИМСТВА НА ОПЕРАТИВНИЯ ЛИЗИНГ:

 

 • Разполагате с нов и сигурен автомобил по всяко време
 • Може да изберете конкретна марка, модел и спецификация на автомобила и той ще бъде осигурен специално за Вас
 • Разполагате с възможността сами да организирате автомобилния си парк, според нуждите Ви.
 • Еднакви месечни вноски на лизинга, като по този начин имате възможност за много по-добър разчет на разходите.
 • Ползвате значителни данъчни облекчения
 • Месечните вноски се приемат за наем на текущи разходи за външни услуги
 • Не се ангажирате по никакъв начин с поддръжката на автомобила. Всичко е наша грижа
  • -Регулярно обслужване в оторизирани сервизи
  • -Подновяване на застраховки и прегледи
  • -Съхраняване на автомобилни гуми
  • -Завеждане на щети
 • Може да разчитате на заместващ автомобил в случай на техническа неизправност и  безплатна пътна помощ
 • Вие сами определяте срока на оперативния лизинг между 12 и 48 месеца
 • Не заплащате нищо предварително, без първоначална вноска
 • Не се ангажирате с автомобила след изтичане срока на договора, а ни го връщате обратно.
 • Може да изберете друг автомобил след края на периода, като ползвате допълнителни преференции.
 • Ползвате до 20% отстъпка от стандартните ни rent a car услуги в случай на необходимост за бизнеса Ви

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВЕН ПРЕД ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Оперативен лизинг – ползване на вещ срещу възнаграждение

Оперативният лизинг е отдаване под наем за дълъг срок. Лизингополучателят ползва дълготрайния материален актив (ДМА) като заплаща ежемесечна вноска като наем за наетия актив. Собственик е лизингодателят и след изтичане на договорения срок той остава собственик на изделието. Лизингополучателят никога не придобива собствеността върху актива. Задължава се и да спазва определени изисквания при експлоатацията.

Оперативният лизинг се сключва за срок до няколко години. Оперативния лизинг предлага по-голяма гъвкавост и по-добро адаптиране съгласно нуждите на компанията Ви. При традиционното развитие на договорното отношение лизингополучателя връща наетия обект след изтичане срока на договора с проявени грижи на добър стопанин, а по взаимно съгласие срока на договора може да бъде продължен при същите или променени изходни условия.

 

От счетоводна гледна точка

 

лизингополучателя представя плащаните лизингови вноски като текущи разходиза външни услуги и зачислява имуществото като зад балансов актив.  Сумите на лизинговите вноски се отчитат и са за сметка на лизингодателя като приходи от дейността с всички останали последствия за данъчното облагане.

От клиентска гледна точка оперативният лизинг изглежда като наемане на актив за определен срок – клиентът би могъл винаги да шофира последен модел автомобил.Можете да се защитите от моралното остаряване на ДМА и винаги да разполагате с модерни решения за Вашия бизнес.

За повече информация моля свържете се с нас на: 0700 10 310; 00359 889 151 555  или чрез емейл: sofia@irent.bg; varna@irent.bg; burgas@irent.bg

 

1 Детайли 2 Избор 3 Наем
 

Възможно е да Ви бъде начислена допълнителна такса в офиса, тъй като за "Място на наемане" и "Място на връщане" сте избрали различни дестинации!

 
 


зареждане...