Условия за наемане

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА АВТОМОБИЛ НА ФИРМА ”АВТОТРЕЙД TC” ООД


Изисквания към наемателя

Наемателят трябва да представи валидна шофьорска книжка от минимум 1 година с контролен талон, лична карта или паспорт, постоянен адрес и адрес в България.

Граждани на държави извън Евопейския съюз трябва да представят и валидна международна шофьорска книжка.

Минимална възраст и ограничения при наемане на групи автомобили:

20 години – за групи MСMR, EDMR.

21 години – за групи CDMR, CDAR, IDMR, IDAR, SVMR, IWMR, ITAR, SDMR,SDAR, FDMR, FDAR.

25 години и шофьорска книжка от минимум 3 години – за всички останали групи.

Наематели, които нямат навършени 21 години заплащат такса „Млад шофьор” в размер на EUR 20,00 за наем.

Начин на плащане

Приемат се следните кредитни карти: American Express, Eurocard / Mastercard, Visa.

Плащане в брой се приема в комбинация с валидна кредитна карта.

За наем на автомобил от групи LDAR, XFAR и XDAR се изискват две кредитни карти.

 

ЗАСТРАХОВКИ

Гражданска отговорност

Наемната цена включва застраховка „Гражданска отговорност” съгласно българското законодателство.

Такса за Ограничаване на отговорността при щета и кражба

Такса „Щета” и такса „Кражба” са включени в наемната цена и в случай на щета или кражба намаляват отговорността на наемателя до размера на следните суми за съответните класове автомобили:

EUR 200,00 – MСMR, EDMR, CDMR, CDAR, IDMR, IDAR, IWMR;
EUR 400,00 – SVMR, SDMR, FDMR, FDAR, SFMR, SFAR;

EUR 800,00 – PDAR, LDAR, FVMR;
EUR 1 200,00 – XFAR, XDAR.

Допълнителна такса „Щета”

Наемателят може да елиминира финансовата си отговорност в случай на щета като заплати допълнителна такса „Щета” на ден, както следва:

EUR 4,00 – MCMR, EDMR, CDMR, CDAR, IDMR, IDAR,IWMR


EUR 7,00 – SVMR, SDMR, FDMR, FDAR, SFMR, SFAR


EUR 10,00 – PDAR, LDAR, FVMR


EUR 14,00 – XFAR, XDAR


Заплащането на допълнителна такса „Щета” не освобождава наемателя от задължението да предостави Протокол от полицията в случай на щета.

Приетите от Наемателя застраховки и такси не покриват: щети или загуби на части от интериора на автомобила, щети или загуби на антена, чистачки, емблеми, радио – CD, навигационна система, огледала, счупени прозорци по небрежност, кражба на личен багаж, щети по гуми, джанти и тасове, щети по ходовата част на автомобила.

Всички застраховки се считат за невалидни при следните случаи:

При използването на автомобила за превоз на опасни товари, нелегален превоз на пътници и товари, предоставяне на неупълномощен водач или водач под влияние на алкохол или други упойващи вещества, щофиране извън пътните настилки, при излизане извън територията на страната, при неразрешени ремонти по автомобила. При щета или кражба Наемателят е длъжен да уведоми служител от „Автотрейд ТС” ООД и компетентните органи незабавно, в противен случай при не предоставяне на протокол от КАТ, всички застраховки се считат за невалидни и Наемателят носи цялата отговорност за пропуснати ползи и пълната стойност на автомобила.

 

Допълнителни услуги

Доставка и прибиране

Услугитe Доставка или Прибиране се предоставят по предварителна заявка.

За територията на София, Варна и Бургас таксата за услугата е EUR 10,00 в работно време. В извън работно време – таксата на услугата е EUR 20,00 на час, но не повече от EUR 60,00

Наем извън работно време

За наем извън работно време се прилага такса в размер на EUR 10,00 на час (максимум до EUR 60,00).

Еднопосочен наем

Еднопосочни наеми са възможни само на територията на България при заплащане на такса в размер от EUR 20,00 до EUR 100,00.

Пътуване в чужбина

Пътуване в чужбина с наетия автомобил е възможно по предварителна заявка от 1 /една/ седмица, предоставяне на копия от документите на Наемателя и заплащане на допълнителна такса.

Летищна такса

При наемане на автомобил от летище се заплаща летищна такса в размер на EUR 10.

Пътна Такса

Заплаща се пътна такса в размер на EUR 1,00 на ден.

Допълнителен шофьор

Заплаща се такса в размер на EUR 3,00 на ден.

Допълнително оборудване

Предлага се след предварителна заявка и заплащане на дневна такса, както следва:

Бебешко столче, детска седалка – EUR 2,00

Вериги за сняг – EUR 2,00

Зимни гуми – EUR 2,00

Навигационна система – EUR 4,00

Загуба на документи, ключове, регистрационни табели

В случай на загуба на документи, ключове или регистрационни табели на автомобила, се заплаща глоба в размер на EUR 200,00.

Административна такса

В случай на щета или кражба се заплаща такса в размер на EUR 30,00 за покриване на административните разходи, независимо от приетата от наемателя „отговорност”.

Липсващо гориво

Автомобилите се отдават под наем с пълен резервоар и трябва да бъдат върнати с пълен резервоар. Липсващото гориво в момента на връщането, се таксува по EUR 2,00 на литър бензин или дизел.

ДДС

Всички горепосочени цени са в Евро и не включват ДДС 20% .

 

1 Детайли 2 Избор 3 Наем
 

Възможно е да Ви бъде начислена допълнителна такса в офиса, тъй като за "Място на наемане" и "Място на връщане" сте избрали различни дестинации!

 
 


зареждане...